Wijzig je omslagfoto
Bindinc. Kenniscentrum
Wijzig je omslagfoto
Het Bindinc. Kenniscentrum (BKC) verricht onafhankelijk en objectief onderzoek naar consumentengedrag (doelgroep 20-49 en 50+) binnen branches als Automotive, Goede Doelen en Verenigingen, Gezondheidsproducten, Persoonlijke verzorging, Voeding en Toerisme. Onderzoeksresultaten vertalen we naar relevante inzichten die wij delen in whitepapers, rondetafelgesprekken en presentaties op locatie.
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Consumentengedrag 20-49 en 50-plus
Strategie, Marketing, Communicatie, Data
Bindinc. Kenniscentrum

Postadres:
Postbus 580, 1200 AN Hilversum
Bezoekadres:
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum
T. 035 672 6726
www.bindinc.nl/kenniscentrum
kenniscentrum@bindinc.nl

Stephanie Verwijs
T. 035 672 6932
www.bindinc.nl/kenniscentrum
kenniscentrum@bindinc.nl

Rondetafelgesprekken, (onderzoeks)presentatie op locatie.