Wijzig je omslagfoto
Carré Fonds
Wijzig je omslagfoto
Koninklijk Theater Carré is cultureel ondernemer; een onafhankelijk en zelfstandig theater zonder cultuursubsidies. Het Carré Fonds helpt Carré ontwikkelen als modern theater en maakt projecten mogelijk die Carré doet innoveren op het gebied van verduurzaming van het monumentale gebouw, talentontwikkeling, bijzondere theaterproducties en de toegankelijkheid hiervan.
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Carré Fonds
Harriëtte Loeffen (Directeur Carré Fonds)

Bezoekadres Stichting Carré Fonds
Amstel 115-125
1018 EM Amsterdam

Postadres Stichting Carré Fonds
Postbus 20202
1000 HE Amsterdam

+31(0)20 524 94 20 / 424

Fondsenverwervende organisatie
Kunst en cultuur
cat.c € 500.000 - € 2.000.000
Ja

Het Carré Fonds heeft tot doel ''de instandhouding en toekomstbestendigheid van Koninklijk Theater Carré, naar huidige en toekomstige maatstaven als optimaal geëquipeerd te kunnen laten functioneren en het gebouw als cultureel erfgoed te beschermen.”

805180941

De heer D.R. Hooft Graafland (Voorzitter)
De heer M. Bouker (Penningmeester, Secretaris)
Mevrouw N. Bosschieter (Bestuurslid)
Mevrouw M.L.C.H. Bots (Bestuurslid)
De heer C. van den Heijkant (Bestuurslid)
De heer R.G.P. Louter (Bestuurslid)
De heer J.P.A.M. Petit (Bestuurslid)
Mevrouw M.B.E. Maarsen (Bestuurslid)
De heer A. Noudari (Bestuurslid)
De heer A.I.M. van der Vossen (Bestuurslid)