Wijzig je omslagfoto
Carré Fonds
Wijzig je omslagfoto
Het Carré Fonds werft fondsen voor Koninklijk Theater Carré. Op die manier kan Carré blijven doorgaan met waar het zo goed in is: een onderscheidend en divers cultureel programma brengen voor iedereen. U kunt het Fonds steunen en zo een bijdrage leveren aan de drie thema’s waar het Carré Fonds zich voor inzet: theaterinnovaties & monument, talentontwikkeling en theaterproducties.
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Carré Fonds
Harriëtte Loeffen (Directeur Carré Fonds)

Bezoekadres Stichting Carré Fonds
Amstel 115-125
1018 EM Amsterdam

Postadres Stichting Carré Fonds
Postbus 20202
1000 HE Amsterdam

+31(0)20 524 94 20 / 424

Fondsenverwervende organisatie
Kunst en cultuur
cat.c € 500.000 - € 2.000.000
Ja

Het bevorderen van de instandhouding van Koninklijk Theater Carré, teneinde Koninklijk Theater Carré als naar huidige maatstaven voldoende geëquipeerd theater te kunnen laten functioneren en het gebouw als cultureel erfgoed in stand te houden.

805180941

De heer D.R. Hooft Graafland (Voorzitter)
Mevrouw P.C. Risch (Penningmeester, Secretaris)
De heer H.A. van Beuningen (Bestuurslid)
De heer C. van den Heijkant (Bestuurslid)
De heer R.G.P. Louter (Bestuurslid)
De heer J.P.A.M. Petit (Bestuurslid)
De heer A.I.M. van der Vossen (Bestuurslid)
De heer R. Wisbrun (Bestuurslid)