Wijzig je omslagfoto
HenneHaagsman
Wijzig je omslagfoto
Van huis uit bioloog en dus met een groen hart, zorg ik voor coördinatie en organisatie van bewustwordingsprojecten over milieu, natuur en duurzaamheid vanuit mijn eigen bedrijf Groen Geregeld. Sinds ik aan adviesopdrachten heb gewerkt over fondsenwerving bij natuurbeherende organisaties heb ik cursussen gevolgd over fondsenwerving en wil me daar meer in bekwamen.
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Duurzaamheidsfonds Houten www.dfhouten.nl

Adviesopdracht over Geven aan Groen, een verkenning van de verschillen en overeenkomsten in fondsenwerving bij de sectoren natuur en cultuur (zie mijn website).
Project vergroenen van het schoolplein van A tot Z begeleidt, gerealiseerd en voor de fondsenwerving gezorgd.

Zelfstandig adviseur Groen Geregeld

Ja