Wijzig je omslagfoto
HumanRightsWatch
Wijzig je omslagfoto
Human Rights Watch is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich richt op de aanpak van mensenrechtenschendingen.
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Human Rights Watch
Marije Crince Le Roy

Prinsengracht 583
1016 HT AMSTERDAM
020-5205800
Email: netherlands@hrw.org
https://www.hrw.org/nl
https://www.hrw.org/about/get-local/netherlands

22 november 1996
Fondsenverwervende organisatie
Welzijn & mensenrechten
Ja

Human Rights Watch komt wereldwijd op voor de rechten van mensen. We doen nauwgezet onderzoek naar misstanden, brengen onze bevindingen onder de aandacht van een breed publiek en vergroten de druk op machthebbers om mensenrechten te respecteren en rechtvaardigheid te waarborgen. Human Rights Watch is een onafhankelijke, internationale organisatie die deel uitmaakt van een wereldwijde beweging die staat voor menselijke waardigheid en het respecteren van de rechten van de mens voor iedereen.

816121977

De stichting heeft in het algemeen ten doel het beschermen van mensenrechten en meer in het bijzonder het ondersteunen van het werk van HUMAN RIGHTS WATCH, Inc., thans gevestigd te New York te weten:

a. het beschermen van mensen rechten over de hele wereld in tijden van vrede en oordog door middel van het verzamelen van informatie over schending, het publiceren van de bevindingen en het gebruiken van de informatie om de schending te stoppen en toekomstige schending te voorkomen; en
b. het ondernemen van elke andere educatieve, humanitaire, literaire of wetenschappelijke activiteit in dit verband.

De stichting voert de volgende activiteiten uit om haar doel te bereiken.

Investigate: Human Rights Watch interviewt slachtoffers, daders en ooggetuigen. Ons onderzoek is grondig en objectief. Onze bevindingen worden overgenomen door pers en beleidsmakers.

Expose: Human Rights Watch eist aandacht voor mensenrechtenschendingen in de internationale pers, om slachtoffers een stem te geven.

Change: Human Rights Watch rapporten bevatten concreten aanbevelingen voor verandering. Via druk op internationale en lokale machthebbers sturen wij aan op verbetering.

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen.
Ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden dient te bestaan uit personen die geen bloed- of aanverwant zijn, tot en met de vierde graad ingesloten, van de medebestuursleden dan wel die niet met elkaar gehuwd zijn of samenwonen.

De samenstelling en (her)benoeming van het bestuur wordt jaarlijks besproken tijdens de bestuursvergadering.

BELONINGSBELEID:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun activiteiten en werkzaamheden.

De hoogte van de beloning voor het in dienst zijnde personeel ligt niet boven de WNT-norm (Wet Normering topinkomens) en dg-norm.

Boardmembers:
- Ms. Barbara Pirto, Chair
- Mr. Justin A.J.W. Nieuwenhuys, Secretary
- Ms. Karene Diene, Treasurer
- Mrs. Michele Alexander
- Mrs. Janet Visbeen