Wijzig je omslagfoto
IrmaLit
Wijzig je omslagfoto
Medische-, Zorg- en Maatschappelijke organisaties kunnen door afnemende subsidies, niet zonder aanvullende financiering. Ik help hen bij het in kaart brengen van alternatieve mogelijkheden en schrijf strategische plannen en aanvragen voor financiering. Hierdoor kunnen zij hun mooie activiteiten blijven uitvoeren. Daar word ik blij van.
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Regionale netwerken voor kinderpalliatieve zorg.'
Beweegtuin voor ouderen met een psychiatrische aandoening bij een grote GGz instelling.
Aanvullende zorg voor terminaal zieke kinderen.
Herstelzorg voor mensen met een eetstoornis.
Dorp66, een ontmoetingruimte voor de buurt door de buurt in Polsbroek (het project ontving o.a. de Pluim van de provincie Utrecht)

Quite Write Fondsenwerving

Ja

Fondsenwerving bij vermogensfondsen en grote giften verwerven.