Verander je cover foto
Verander je cover foto
Ieder kind verdient een eerlijke kans!
Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen informatie togevoegd op zijn/haar profiel.

Nieuwe Generatie Brasil
Arja Hilberdink

De la Reijweg 23, 4818 BA Breda
Mariëlle van Mierlo (secretaris) 06 - 2630 0981
Arja Hilberdink (penningmeester) 06 -2245 1866
info@ng-brasil.com
www.ng-brasil.com

14 August 2013
Fondsenverwervende organisatie
Welzijn & mensenrechten, Onderwijs en onderzoek, Kerk en levensbeschouwing
cat.b € 100.000 - € 500.000
Ja
Ja

Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

853127785

Voorzitter / Oprichter
Secretaris
Penningmeester
Algemene leden 2

Samuel van de Raa
Mariëlle van Mierlo
Arja Hilberdink
Willem Veldhoven
Henk Smit