Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Ik zet mijn talenten graag in voor armoedebestrijding en empowerment van mensen in ontwikkelingslanden. De laatste jaren heb ik me beziggehouden met het succesvol benaderen van vermogensfondsen in Nederland. Ik zie het als een uitdaging om niet alleen financiële targets te behalen, maar ook goede relaties te onderhouden met alle partners die werken aan hetzelfde ideaal.
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Voorzitter werkgroep vermogensfondsen en stichtingen Toekomst van Fondsenwerving
Voorzitter Kanovereniging Dorestad

Coördinatie Oikocreditcampagne "Geloven in het kleine""
Coördinatie fondsenwervende campagne Gered Gereedschap

CARE Nederland

Ja