Wijzig je omslagfoto
Rudolphstichting
Wijzig je omslagfoto
De Rudolphstichting vindt: elk kind heeft het recht om veilig en kansrijk op te groeien. Liefst zo gewoon mogelijk, in een gewoon gezin. Voor uithuisgeplaatste kinderen (44.000 in NL) is dit niet vanzelfsprekend. Daarom komen wij op voor deze kwetsbare groep. We zijn landelijk actief én in Jeugddorp De Glind.
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Hybride organisatie (beide)
Gezondheidszorg
Ja
Ja

De Rudolphstichting ontwikkelt projecten die de zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren verbeteren of vernieuwen.

De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis in innovatieve projecten die:
- het ínhuisplaatsen van kinderen bevorderen
- bijdraagt aan de kwaliteit van gezinshuizen en de deskundigheid van gezinshuisouders
- bijdragen aan de ontwikkeling van Jeugddorp De Glind*

*De Glind is een gewoon, klein, groen dorpje bij Barneveld met zo'n 650 inwoners. Het is een Jeugddorp omdat 1 op de 6 huishoudens uithuisgeplaatste kinderen opvangt. 120 kinderen vinden hier een veilig thuis. Er zijn veel sport-, speel- en ontwikkelvoorzieningen voor kinderen met een complexe hulpvraag.