Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Stichting Menaqua

Kraanvogelstraat 34
6883 CL Velp
M: +31 (0) 6 52 03 76 66
E: jeroenkosterman@outlook.com

2 januari 2020
Fondsenverwervende organisatie
Natuur, milieu & dierenwelzijn, Internationale hulp, Welzijn & mensenrechten, Kunst en cultuur, Overig
Ja
860815353

De Stichting Menaqua stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk in het algemeen ten doel het bijdragen aan klimaatverbetering en het herstellen van aangetaste eco-systemen.

Meer in het bijzonder richt de stichting zich op het compenseren van de schade ten gevolge van het verdwijnen van bossen door het bevorderen van bodemherstel door het doen van nieuwe beplantingen. Dit alles met aandacht voor mens, natuur en economie.

Daarnaast stelt de stichting zich als doel om een bijdrage te leveren aan de bewustwording dat het verdwijnen van eco-systemen een grote schade toebrengt aan klimaat en samenleving.

Frans Jacob Potuijt - Voorzitter
Reinier Cornelis Hietink - Penningmeester
Jeroen Egbertus Joannes Kosterman - Secretaris

Frans Jacob Potuijt - Voorzitter
Reinier Cornelis Hietink - Penningmeester
Jeroen Egbertus Joannes Kosterman - Secretaris