Verander je cover foto
Verander je cover foto
We weten ons geroepen om te dienen. Onze inspiratiebron daarvoor is de Bijbel, het Woord van God. We zetten ons in voor kwetsbare kinderen en gezinnen, omdat we elk kind een hoopvolle toekomst gunnen.
Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen informatie togevoegd op zijn/haar profiel.

Kom over en help
Corine de Jong

Postbus 138
3860 AC Nijkerk
033-3463208
info@komoverenhelp.nl
www.komoverenhelp.nl

Fondsenverwervende organisatie
Internationale hulp
cat.d € 2.000.000 en hoger
Ja
Ja

Onze ondersteuning is divers. We geven persoonlijke hulp aan kinderen, zodat zij in een veilige omgeving kunnen opgroeien en goed kunnen meedoen in het onderwijs. Verder bieden we tijdelijke ondersteuning in dagelijkse levensbehoeften, geven we begeleiding bij het opzetten van kleine ondernemingen en proberen we het beleid van overheden positief te beïnvloeden.
We werken in Albanië, Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan.
(Als we enkele landen noemen, zorgen we ervoor dat de geografische verdeling tot uiting komt, bijvoorbeeld: We werken in landen als Albanië, Georgië en Oekraïne.)

803028416

Kinderen in hun omgeving ondersteunen om een menswaardiger en waarde(n)voller bestaan op te bouwen.
Er zijn zeven programma’s die gericht zijn op deze algemene doelstelling:
Veilige leefomgeving
Toegang tot onderwijs
Werk en inkomen
Dagelijkse levensbehoeften
Maatschappijopbouw
Beleidsbeïnvloeding
Bewustwording

T.M. Holleman, Woudenberg, voorzitter
Dr. M.A. van den Berg, Zoetermeer
Drs. J.M. Stam CPC, Veenendaal, secretaris
Drs. A.P. de Jong, Noordeloos, penningmeester
M.P. de Jong MSc LLM, Tull en ’t Waal