Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Stichting Fanack Nederland
Dr A.C.A. Dake

Lange Voorhout 86 - unit 23,
2514 EJ 's-Gravenhage

Overig
Ja

De Stichting Fanack Nederland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op de website 'Fanack' (ww.fanack.com) afgewogen en onpartijdige informatie en analyses te publiceren over de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio) in de talen die gebruikt worden in het Midden-Oosten' t.w. het Arabisch en het Engels.

821593845

In het algemeen het bevorderen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de, onder commerciële en redactionele verantwoordelijkheid van een of meer derden, op het Midden-Oosten gerichte geëxploiteerde encyclopedische website Fanack;
- In het bijzonder het bevorderen van:
• Het gebruik van de Arabische taal en literatuur
• Het gebruik van de Perzische taal en literatuur
• Het gebruik van de Hebreeuwse taal en literatuur
• De uitwisseling van kennis omtrent het Midden-Oosten op wetenschappelijk en journalistiek
gebied
• Het totstandkomen van interactieve informatiediensten inzake het Midden-Oosten.

• Dr Antonie C.A. Dake
• Mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg
• Mr A.M. Dake