Wijzig je omslagfoto
Vera Peerdeman
Wijzig je omslagfoto
Ben je op zoek naar een partner om relatiegerichte fondsenwerving in de praktijk te brengen? Ga dan met de experts van Nassau om de tafel. Samen kijken we hoe je een flinke stap vooruit kunt maken met je organisatie én je persoonlijke ontwikkeling.
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Middle donors, Major donors, Nalatenschappen en Werving&Selectie
Strategie, Fondsenwerving
Nassau Fundraising

Nassau Fundraising
Sarphatistraat 370 B-22
1018 GW Amsterdam
www.nassau.nu
+31 (0)20 520 65 55
Linkedin/nassau-fundraising

Nassau helpt bij iedere stap in het proces van relatiegerichte fondsenwerving bij (potentiele) middle & major donors en erflaters. Wij leveren maatwerk. Om je altijd van actuele, relevante informatie te voorzien, passend bij jouw situatie. In de vorm van strategisch advies, onderzoek, hulp bij implementatie, praktische training en werving & selectie van fondsenwervers.

Of je nu nog moet beginnen of al een eindje op weg bent, in elke fase kunnen wij je partner zijn. Sterker nog, voor elke fase weten wij haarfijn de next steps voor je in kaart te brengen en helpen tot de next level te komen. Wat ons kenmerkt? Onze persoonlijke aanpak, flexibele inzetbaarheid en resultaatgerichte oplossingen.

Aan tafel zitten met Vera Peerdeman of Hans Broodman kan de eerste stap zijn voor het vinden van een antwoord op jouw fondsenwerving vragen. Wat wil je bereiken? Waar wil je geld voor werven? Welk budget is daarvoor beschikbaar? Leg je kaarten gerust op tafel en vraag onze hulp. Je kunt rekenen op een goed onderbouwd advies.

Neem contact op met Vera of Hans op +31 (0)20 520 65 55 of vera@nassau.nu en hans@nassau.nu, zij helpen je graag!

Wellicht ten overvloede: zo’n eerste gesprek is volstrekt vrijblijvend. Als we van twee kanten een klik voelen, dan kan daar iets moois uit voortkomen. De enige vorm van samenwerking die we uitsluiten is “no cure, no pay”. Dat is in strijd met de ethische gedragscode van EUConsult, die wij van harte onderschrijven.