Verander je cover foto
Verander je cover foto
Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen informatie togevoegd op zijn/haar profiel.

Ja

Commissielid Sociaal Domein fractie CU/SGP Stichtse Vecht
Vrijwilliger fondsenwerver Dorpshuis Ons Genoegen
Vrijwilliger fondsenwerver Hervormde Kerk Nieuwer Ter Aa/ Glas in Lood/restauratie kerk

Appeltje van Oranje 2016 Dorpshuis Ons Genoegen
De Reizende Belevenis, interactief theater voor zintuigelijke activering op locaties van Abrona
Fondsenwerving restauratie Glas in Lood Hervormde Kerk Nieuwer Ter Aa

Stichting Vrienden van Abrona

Ja