Prognose Nalatenschappen Nederland positief

De inkomsten uit nalatenschappen zullen in 2020 groeien. Dat blijkt uit de prognose die legacy Foresight maakte voor de deelnemers aan de Legacy Monitor 2020. Die prognose laat lichte toename zien. Er zijn twee scenario’s uitgewerkt door de econometristen van Legacy Foresight.

In het eerste gaan zij ervan uit dat de huidige Corona-maatregelen in Nederland effectief zijn en de economie zich gestaag hersteld. We kennen de demografische impact. Ook zien we dat het tempo van afwikkeling van nalatenschappen in Nederland nauwelijks wordt vertraagd door de maatschappelijke beperkingen. In het tweede, negatievere scenario houden we rekening met een secundaire piek in 2020, zowel in Nederland als wereldwijd. Dit resulteert in een grotere achteruitgang van de economie met name door een sterkere terugval van de internationale handel.

De prognose is dat de groei in het eerste scenario voor 2020 3,8% bedraagt, in het negatievere scenario zou die toch nog 0,9% bedragen. In beide gevallen dus een groei ten opzichte van de vorige jaren. Op lange termijn is de groeiverwachting positief maar iets lager dan we voor de COVID-19 pandemie voorzagen.

Een soortgelijk prognose voor Groot-Brittanië door dezelfde onderzoeksgroep van Legacy Foresight laat een meer negatief beeld zien. Jon Franklin, econoom bij Legacy Foresight, zegt: “Onze scenario’s suggereren nu dat de nalatenschappen inkomsten in Groot -Brittanië kunnen dalen met tussen de 4% en 23% in 2020, als gevolg van het economische klimaat en de vertragingen in de verkoop van onroerend goed, die voortkomt uit een stagnerende woningmarkt. Maar nu administratieve vertragingen tot rust komen en de inkomsten uit de verwachte toename van het aantal nalatenschappen vrij komen, is het waarschijnlijk dat de Britse inkomsten in 2021 en 2022 vrij snel stijgen.”

Kijk hier voor meer informatie over de UK.

 

Legacy Monitor Nederland kent nu 23 deelnemende goede doelen. De volledige analyse is beschikbaar voor alle deelnemers. In september verschijnt het snapchat report voor niet-deelnemers. Inschrijving voor 2021 start in oktober. Voor meer informatie:

Contact: Arjen van Ketel, programma-directeur Nederland. arjen@arjenvanketel.nl


Geplaatst/gewijzigd op 25 juni 2020