Richtlijnen

In de onderstaande richtlijnen vind je beschreven hoe wij – als Nederland Filantropieland leden – omgaan met verschillende onderdelen van ons vak (best practices). De richtlijnen zijn bedoeld als een vrijblijvende aanvulling op de dagelijkse activiteiten en beleid, als leidraad en bron van advies. Als lid van het Nederland Filantropieland onderschrijf je tevens onze gedragscode. Professioneel gedrag, vertrouwen, competentie en zorgvuldigheid staan hierin centraal. Vanzelfsprekend is dat deze gedragscriteria ook van toepassing zijn op de onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen:

1. Grote Giften Werving – Major Donors (maart 2009)

2. Code Nalaten (december 2018)