Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie

Nederland Filantropieland is een van de vier partijen die samenwerken in de stichting SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) SBF is, namens de sector, gesprekspartner van de overheid.

De andere SBF partners zijn de Goede Doelen Nederland (Vereniging voor Goede Doelen met het CBF keurmerk), de FIN (Vereniging van zuivere vermogensfondsen) en het CIO (samenwerkingsverband van de kerken). Samen met deze partijen is Nederland Filantropieland beter in staat de belangen van haar achterban te behartigen en te versterken.

In juni 2011 werd voor onze sector het convenant tussen de overheid en de SBF partners gesloten. Tot eind 2015 zullen de afspraken die in het convenant zijn beschreven nader uitgewerkt worden.

V.l.n.r. Mw. Peters (FIN), Joop Daalmeijer (VFI), Fons van Rooij (NLFL), Premier Marc Rutte, St.secretaris Fred Teeven, Steven van Eijck (SBF), Wim Deetman (CIO)

Doelstellingen

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.
SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, wet- en regelgeving en uitvoeringskwesties.

Actuele dossiers zijn o.a. het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen).