Standpunten Nederland Filantropieland

Weg met de vaste 25% kostennorm fondsenwerving

Utrecht, 1 november 2015. In de fondsenwervende wereld wordt de norm gehanteerd dat goede doelen niet meer dan 25% van hun inkomsten mogen uitgeven aan de kosten die gemoeid zijn met die fondsenwerving. Maatschappelijk is deze norm in de loop der jaren geframed als ethische norm, terwijl niemand de herkomst meer weet. De overgrote meerderheid van onze leden maar ook niet aangesloten goede doelen is voor afschaffing van deze norm.

De norm creëert een schijnzekerheid, leidt tot “creatief boekhouden”, bevoordeelt de grotere goede doelen en smoort het maatschappelijk ondernemerschap. De 25%-norm versterkt niet het publieksvertrouwen, maar voedt juist de uiterst destructieve strijkstokgedachte en leidt af van resultaten. 

Nederland Filantropieland heeft in 2013 al aangegeven dat met de totstandkoming van het nieuwe stelsel van toezicht de 25%-norm moet sneuvelen, omdat het geen recht doet aan de werkelijkheid, het publiek op het verkeerde been wordt gezet en de sector daarmee zelf de nadruk legt op de mythe van de strijkstok in plaats van op haar toegevoegde waarde. De vrees voor een dalend publieksvertrouwen zal op enig moment juist bewaarheid gaan worden als blijkt dat we niet werkelijk transparant zijn over kosten. Eerlijkheid tegenover het publiek is nu belangrijker dan tien procent meer groei aan donaties. We moeten juist het beeld van sjoemeldoelen zien te vermijden. Eerlijkheid duurt het langst!’

Voor dit standpunt gaat Nederland Filantropieland keihard knokken. Onze leden vragen daarom! We moeten voorbij dat gebibber ‘dat we het niet uitgelegd krijgen’. Die angst voor krantenkoppen. We zullen het moeten uitleggen: er is geen alternatief. We moeten af van die kostendiscussie. Gebeurt het niet nu, dan gebeurt het nooit.”(Quote Filanthropium Journaal van 12 november 2015).

Bekijk hier de TED talk die Dan Pallotta, strijder tegen de eeuwige strijkstokkwestie die maakt dat fundraising wordt gezien als een kostenpost in plaats van een multiplier en schaal- en impactvergroter, onlangs hield.”Too many nonprofits are rewarded for how little they spend – NOT for what they get done.”