Telemarketing goede doelen verdient uitzondering

In februari sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Keijzer (EZK) over de invoering van een opt-in regiem voor telemarketing. Ondanks het feit dat er in de Kamer brede steun is voor de invoering van een opt-in, zetten Nederland Filantropieland en Goede Doelen Nederland, gesteund door DDMA als vertegenwoordiger van de bij hen aangesloten goededoelenorganisaties, in op een uitzondering voor goede doelen.

Bijzondere positie
Nederland Filantropieland en Goede Doelen Nederland zijn samen met de leden aan de slag gegaan om de uitzondering voor goede doelen te formuleren. Goede doelen bellen immers nooit voor zichzelf, maar altijd voor anderen die hulp vragen. Het gemiddelde gezin wordt een keer per twee jaar gebeld door een goed doel. Het zijn niet deze telefoontjes die aanleiding zijn voor ergernis maar veel meer de energiebedrijven en telecom providors.

Grote impact
Het beperken van de telefonische werving zal grote impact hebben op het werk van goede doelen. Na de invoering van het bel-me-niet-register heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar andere wervingskanalen (face-to-face). Daar is, mede vanwege de zelfregulering, geen ruimte meer. Een opt-in voor goede doelen zal daarom direct leiden tot een forse daling van de inkomsten. Een eerste inschatting komt op 100 miljoen per jaar.

Overleg EZK
Op 12 maart is er een vervolgoverleg geweest met EZK. De bijzondere positie van goede doelen en de grote impact van een opt-in regiem voor het werk van goede doelen zijn daar wederom besproken. Afgesproken is dat de sector op hele korte termijn met een uitgewerkt voorstel komt. Dit omdat EZK de komende maanden het wetsvoorstel gaat uitwerken. Een bijzondere positie voor goede doelen zal daar, wat ons betreft, een plek in moeten krijgen. De verwachting is dat het wetsvoorstel rond de zomer in consultatie gaat.

Input leden
Om de inzet te bepalen en een voorstel uit te kunnen werken is op 19 maart een brede bijeenkomst geweest met leden die gebruikmaken van telemarketing. De gevolgen van een opt-in voor goede doelen en de diverse opties voor een inzet vanuit de sector zijn uitgebreid besproken. Voorafgaand aan de bijeenkomst is onder de goede doelen die gebruikmaken van telemarketing een vragenlijst uitgezet. Daaruit bleek o.a. dat deze organisaties gemiddeld bijna 30% van de geworven donateurs werven via telemarketing. Ook telemarketingbureaus die hoofdzakelijk werken voor goede doelen, leverden waardevolle informatie aan.

De sector pleit voor een uitzondering van goede doelen voor het opt-in regiem !!!

 


Geplaatst/gewijzigd op 28 maart 2019