Transparantie kent grenzen

In het regeerakkoord staat dat moet worden voorkomen dat via geldstromen vanuit het buitenland naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht en dat deze geldstromen daartoe meer transparant moeten worden gemaakt. Wij vinden de manier waarop deze passage uit het regeerakkoord in een concept wetsvoorstel is uitgewerkt onacceptabel. Het recht om in stilte goed te doen wordt met voeten getreden. Het conceptwetsvoorstel is schadelijk voor de privacy van donateurs en hun veiligheid. Het brengt de geefbereidheid in gevaar en tast het maatschappelijk middenveld in Nederland aan.

Wat doen wij ….

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) hebben hun inhoudelijke argumenten gebundeld om zich te verzetten tegen het conceptwetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties. Al deze argumenten zullen namens de SBF worden ingebracht in de lopende internetconsultatie vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat kan je zelf doen ….

Binnenkort zullen wij onze leden informeren hoe zij zelf ook een goede bijdrage kunnen leveren aan de internet consultatie. Het gaat daarbij vooral om de kracht van argumenten en minder om de aantallen reacties. Een aantal eerste contacten met leden leverde al veel casuïstiek op waaruit blijkt dat dit wetsvoorstel desastreus is voor het geefgedrag van grote donateurs. Al die praktijkvoorbeelden mogen niet ontbreken in de consultatieronde. Daarover binnenkort meer.


Geplaatst/gewijzigd op 22 januari 2019