Vertegenwoordigen

Nederland Filantropieland werkt namens haar leden aan een gezond filantropieklimaat. Nederland Filantropieland neemt daartoe onder meer deel in SBF (samenwerkende brancheorganisaties Filantropie). SBF is – namens de sector – gesprekspartner van de overheid.

Nederland Filantropieland werkt o.a. aan de volgende dossiers:

Meer weten over SBF? Klik hier.

Nederland Filantropieland is een actieve vereniging. De mening van onze leden telt. Je kunt altijd je gedachten met ons delen. Neem contact met ons op via info@nlfl.nl. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Linkedin!