21 apr 10.00 - 11.00 UUR Blijf op de hoogte Overzicht

Hoe ga je in de praktijk om met dilemma’s?

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is zeer actueel. Steeds is er ruime aandacht in de media als er een voetbaldirecteur, artiest of vakbondsman over de schreef is gedaan. Mensen maken soms bewust en soms onbewust keuzes wanneer zij voor een dilemma staan. Als de grenzen eenmaal zijn overschreden is de schade voor personen en de organisatie aanzienlijk.

Hoe kunnen (ook) goede doelen schade voor mens en organisatie voorkomen en hoe gaan zij om met dilemma’s zodat ongewenst gedrag in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen?
Wat zijn de mogelijke reacties als iemand iets doet wat tegen de regels is? Wat gebeurt er in een organisatie wanneer een lastige kwestie speelt? Had het incident eerder op de radar kunnen komen? Zowel grote goede doelen als kleinere organisaties kunnen hier mee te maken krijgen.

Tijdens dit webinar gaat Muel Kaptein (hoogleraar ethiek en integriteit) samen met Niek van der Spek (integriteitsmedewerker bij Milieudefensie) in op dilemma’s in de dagelijkse praktijk. De deelnemers in dit webinar krijgen daardoor handvatten om ethische dilemma’s op neutrale wijze te bespreken. Daardoor vergroot je het bewustzijn van je eigen handelen en de invloed daarvan op anderen en het handelen van de organisatie.

Dit webinar is belangrijk voor iedereen die binnen zijn/haar eigen organisatie gewenst gedrag wil bevorderen en ongewenst gedrag voor zover mogelijk wil voorkomen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via dit formulier.


Moderator: Albert Goutbeek, secretaris Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam en bestuurslid Goede Doelen Nederland / NLFL


[ssba]