Het managen van vrijwilligers is een mooi vak!

Zonder vrijwilligers zouden goede doelen niet bestaan, dat weten we allemaal. Toch is er vaak weinig tijd en aandacht voor het vinden en binden van al die onbetaalde inzet. Onhandig, want zo blijf je bezig met werven, repareren en bijsturen. En dan komen er ook nog eens verschillende typen vrijwilligers bij, met soms tegengestelde motivaties. Het is wel duidelijk: in deze tijd doe je het managen van vrijwilligers er niet even bij. Het is een strategisch vraagstuk voor je organisatie, het coördineren van vrijwilligers is een vak.

Willem-Jan de Gast, senior adviseur bij kennisinstituut Movisie en auteur van het Basisboek Vrijwilligersmanagement, gaat tijdens dit webinar in op de vraag hoe je het managen van vrijwilligers strategisch kunt benaderen. Ook geeft hij tips en advies hoe je vrijwilligers dagelijks aanstuurt, begeleidt en ondersteunt. Dat doet hij met handige hulpmiddelen en aansprekende voorbeelden.

Aan het eind van het webinar heb je handvatten om in je eigen organisatie beter met vrijwilligers te werken.

Willem-Jan de Gast wordt dit webinar bijgestaan door ervaren moderator Albert Goutbeek, communicatieadviseur en hoofdredacteur Alumnirelaties en Universiteitsfonds at University of Amsterdam, lid van onze ledenraad en tevens voorzitter van onze bestuurscommissie Vertegenwoordigen. 

Basisboek Vrijwilligersmanagement
Vrijwilligers managen is een vak! Vrijwilligers vervullen cruciale rollen in organisaties en in de samenleving. Er wordt meer inzet van burgers verwacht en steeds meer vrijwilligers zijn hoog opgeleid en ervaren. Hierdoor vindt een herschikking plaats van betaald naar onbetaald werk. Bovendien verschijnen er continu nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en wordt vrijwilligerswerk vaker door de overheid ingezet als middel om kwetsbare burgers te laten participeren. Het Basisboek Vrijwilligersmanagement biedt de kennis die beroepskrachten nodig hebben om vrijwilligers te kunnen aansturen, begeleiden en ondersteunen. De auteurs behandelen het onderwerp vrijwilligersmanagement vanuit verschillende invalshoeken en verbinden de theorie met praktijkvoorbeelden uit diverse werkvelden. Het Basisboek is te bestellen via bol.com.