19 sep 10:00 uur - 11:00 uur Meld je aan Blijf op de hoogte Overzicht

Innovatie binnen filantropische organisaties: waarom en hoe eigenlijk?

Dat innovatie voor goede doelen organisaties belangrijk is vanzelfsprekend. Maar waarom eigenlijk? In dit webinar bespreken we de belangrijkste beweegredenen en voordelen van innovatie van niet alleen fondsenwerving, maar binnen je hele organisatie.

Maar ook: hoe dan? Hoe richt je innovatie in, en met wie? Elke innovatie gaat gepaard met risico’s, investeringen in tijd, kennis en geld waarvan we niet weten of die zich terug gaan betalen. Zeker voor goede doelen is dit niet altijd even makkelijk te verantwoorden. Open innovatie, waarin samenwerking wordt gezocht met externe partijen zoals zakelijke partners, kennisinstellingen, start-ups en zelfs de eigen achterban komt daarom steeds vaker voor.

In dit webinar gaat Ellen Janssens nader in op het waarom en hoe van innovatie, met daarbij de meest inspirerende voorbeelden van samenwerking op het gebied van innovatie binnen goede doelen en daarbuiten.

Ellen Janssens is sinds begin 2019 freelance innovatie adviseur en coach voor goede doelen, na een aantal jaar als innovatie manager voor de Hartstichting. Ze richt zich met name op strategisch en innovatie-advies, innovatie coaching en projectmanagement. Ellen is al aantal jaar spreker en organisator van het Innovation Camp op het International Fundraising Congress in Noordwijkerhout.Specialiteiten: (Open) Innovatie Management, Trend & Innovatie workshops, Project Management, Coaching, Fundraising, Engagement, Crowdfunding, .