12 dec 10:00 - 11:00 uur Blijf op de hoogte Overzicht

Integriteit bij goede doelen: hoe organiseer je dat?

Ook bij goededoelen organisaties kan het fout gaan. Of is het: juíst ook bij goededoelenorganisaties kan het fout gaan? De kwetsbaarheid en afhankelijkheid van bepaalde doelgroepen en de extreme omstandigheden waaronder soms gewerkt wordt, maken het risico op integriteitsschendingen eerder groter dan kleiner. Enkele incidenten die wereldkundig werden, zoals bij de Britse tak van Oxfam, vormden de aanleiding voor een debat over de vraag of je integriteit kunt borgen in je organisatie. Het antwoord op deze vraag – ja, dat kan – leidde vervolgens tot een nieuw thema in de Erkenningsnormen voor Goede Doelen.

Toezichthouder CBF toetst voortaan ook wat jouw organisatie doet om integer gedrag te bevorderen. Dat gaat verder dan het onderschrijven van een gedragscode: je moet ook laten zien hoe je handen en voeten geeft aan je integriteitsbeleid en dat er daadwerkelijk maatregelen worden genomen als de situatie daarom vraagt.

In dit webinar geeft hoogleraar bedrijfsethiek Muel Kaptein een toelichting op de integriteitsnormen en bespreekt hij kwesties waar je als organisatie tegenaan kunt lopen. Samen met het CBF deed hij onderzoek hiernaar, dat zijn weerslag vond in de uitgave ‘Couleur locale’. Dit werkboek behandelt vier thema’s – preventie, signaleren, handhaven en verantwoorden – en stimuleert organisaties om het thema integriteit bespreekbaar te maken en er invulling aan te geven.

Het webinar is bedoeld voor medewerkers van Erkende Goede Doelen die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij (de ontwikkeling van) het integriteitsbeleid. Ook is het interessant voor organisaties die overwegen de Erkenning aan te vragen en meer willen weten van het thema integriteit.