Integriteit op de werkvloer

Integriteitrisico’s zijn er altijd. Bijvoorbeeld door de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van bepaalde doelgroepen of door extreme omstandigheden waaronder soms gewerkt wordt. Toezichthouder CBF toetst wat goede doelen doen om integer gedrag te bevorderen. Je moet laten zien hoe je handen en voeten geeft aan je integriteitsbeleid en dat je over integriteitsdillema’s communiceert. Voor een goed werkend integriteitsbeleid zijn richtlijnen, procedures en een gedragscode van belang. Maar integriteit gaat pas echt leven als het een dagelijks onderwerp van gesprek is, tussen medewerkers onderling, in teamoverleg en in de sturing vanuit het management en het bestuur. Integriteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen: de dialoog aangaan, samen de grenzen onderzoeken en bepalen, elkaar aanspreken en scherp houden, in een open en veilige cultuur.

In dit webinar gaat moderator Albert Goutbeek (Universiteitsfonds UVA) met Maarten van Zwieten (Integriteit op Maat) en Renske Boetje (Stichting Vluchteling) in op de praktijk van integriteit: Hoe bevorder je een cultuur in je organisatie waarin integer handelen centraal staat? In een openhartig gesprek gaan de experts in op praktische dilemma’s en valkuilen.

Dit webinar is geschikt voor iedereen: directeuren, HR-managers, verantwoordelijken integriteit, maar ook voor leden van de Raad van Toezicht, het bestuur.

Meld je hier aan.