04 feb 10:00 - 11:00 uur Blijf op de hoogte Overzicht

Meer impact met minder geld

De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor Goede Doelen organisaties zo blijkt uit onderzoek van het CBF en de Radboud Universiteit. Meer dan 60% van de goede doelen zag hun inkomsten sinds Corona dalen. Dit vraagt om herbezinning op de impact strategie van goede doelen. Hoe maken we met minder geld, meer impact?

Edith Kroese en Linda Dominguez Alvarez (Avance Impact) bespreken in dit webinar mogelijke benaderingen om ook met minder geld meer impact te bereiken. In plaats van  incrementeel te groeien ziet Avance drie vormen ontstaan van alternatieve interventies met meer impact. Aan de hand van concrete casussen worden deze 3 richtingen toegelicht. Oplossingen waardoor je met veel kleinere interventies veel meer mensen kunt bereiken of op een betere manier kunt bereiken. Oplossingen die d.m.v. een partnership samen veel meer bereiken. En oplossingen die fondsenwerving en impact maken combineren.

Ellen Janssens zal in het kader van combineren van fondsenwerving en impact de case van de Ommetje van de Hersenstichting toelichten. https://www.hersenstichting.nl/ommetje/

Tot slot delen we in dit webinar handvatten zodat jij zelf kunt afwegen welke van de drie benaderingen voor jouw organisatie het meest passend is.


Het webinar wordt gemodereerd door Baukje Stam. Baukje is strategisch adviseur op het gebied van impactmarketing, het verbinden van de markt aan de missie om zo samen meer impact te maken.