21 jan 10:00 - 11:00 uur Blijf op de hoogte Overzicht

Vrijwilligers in een structuur

Voor goede doelen zijn vrijwilligers onmisbaar. De vrijwilligers dragen voor een groot deel bij aan de verwezenlijking van de missie van de organisatie. Vaak werken vrijwilligers en beroepskrachten samen in dezelfde organisatiestructuur. In deze structuur dienen ze elkaar te vinden en samen te werken aan de verschillende doelstellingen. Werkt dit altijd optimaal en effectief?

Hoe kunnen organisaties zorgen dat hun organisatiestructuur erin voorziet dat bestaande en nieuwe vrijwilligers zich welkom en ondersteund voelen en dat ze in afstemming met de beroepskrachten toegerust zijn om de missie van de organisatie te behalen? Werkt de gekozen organisatiestructuur goed voor het vrijwilligersbeleid? Welke structuur is optimaal voor de vrijwilligers? Is er daarbij behoefte aan een meer uniforme structuur of juist meer op maat?

Willem-Jan de Gast gaat in dit webinar in gesprek met Marga van Klinken, preventiemedewerker en coördinator vrijwilligersbeleid van Humanitas en met Marieke Veldkamp, lokaal vrijwilligerscoördinator voor vereniging Natuurmonumenten op eiland Tiengemeten in Zuid-Holland.

Humanitas bestaat 75 jaar en werkt met 19.000 vrijwilligers door heel Nederland. Marga van Klinken vertelt over de structuur die Humanitas biedt aan de vrijwilligers, de wijze waarop vrijwilligers worden ondersteund en wat dit vraagt van o.a. de coördinatoren, die ook vooral uit vrijwilligers bestaan. Willem-Jan zal vervolgens een aantal voorbeelden bespreken vanuit zijn ervaring.