Werving nalatenschappen: wel of niet aan beginnen?

Uit onderzoek blijkt dat erfenissen en nalatenschappen belangrijker worden als (potentiele) inkomstenbron voor goede doelen. Steeds meer organisaties willen dan ook starten met het werven van nalatenschappen maar hebben onvoldoende kennis om hierover een (strategisch) besluit te nemen. In dit webinar staan we uitgebreid stil bij de overwegingen en…

Je moet (gratis) gastlid of betalend lid zijn om de rest van deze pagina te kunnen bekijken. Ben je al ingelogd als gastlid, dan is deze content exclusief gereserveerd voor betalende leden. of informeer jezelf hier over de mogelijkheden van een lidmaatschap.