Wervingsrooster huis-aan-huis start 1 september

De brancheverenigingen Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en DDDN en toezichthouder CBF starten per 1 september 2018 een pilot met een Wervingsrooster (huis-aan-huis). Het Wervingsrooster regelt de donateurwerving aan de deur en geeft het publiek èn gemeenten inzicht wie wanneer waar aan de deur komt. Consumenten kunnen in het Wervingsrooster per week nagaan of er in hun buurt activiteiten voor donateurwerving zijn gepland, en zo ja voor welke organisatie.

Alle goededoelenorganisaties in het Wervingsrooster zijn getoetst en erkend door toezichthouder CBF.* Het Wervingsrooster is te vinden op geefgerust.nl van het CBF. Op deze publiekssite kan men niet alleen terecht voor huis-aan-huis werving aan de deur, maar ook het collecterooster is daar te vinden en informatie over de CBF Erkenning.

*Tot in januari ’19 geldt een overgangsregeling: tot deze datum kunnen ook goede doelen meedoen die met de status ‘Aangevraagd’ in het Register goede doelen zijn opgenomen. 


Geplaatst/gewijzigd op 20 juli 2018